Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

POLECAMY

 

Linki do stron dot. Klubu VM i Orderu VM:

 

Porozumienie o współpracy między resortem ON a Klubem VM:
http://archiwalny.mon.gov.pl/pl/artykul/964

Podział Orderu VM na 5 klas:
http://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/ordery/order-wojenny-virtuti-militari/

Obchody 220. rocznicy ustanowienia Orderu Virtuti Militari (foto):
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/zdjecia/galeria,679,6.html

Przeniesienie insygniów Orderu Wojennego Virtuti Militari ze sztandaru Pułku AK „Baszta" na sztandar Pułku Ochrony:
http://www.pulkochrony.wp.mil.pl/pl/72.html

Lista osób odznaczonych Orderem VM (strona prywatna):
http://www.stankiewicze.com/vm/

Nadanie Gimnazjum nr 2 w Warszawie imienia „Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari":
http://gimnazjum2.warszawa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9