Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2015-06-08

"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" - XX Konkurs Historyczny i VII Olimpiada Tematyczna dla młodzieży

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO

 
XX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Historyczny
oraz VII Ogólnopolska Olimpiada Tematyczna
im. mjr. Marka Gajewskiego

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy

 

Już po raz siódmy Klub VM obejmuje Patronatem Honorowym Ogólnopolski Konkurs Historyczny i Olimpiadę Tematyczną z cyklu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” organizowane m.in. przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którym łączy nas wieloletnia współpraca i które od 9 lat zapewnia naszemu Stowarzyszeniu zasadnicze wsparcie organizacyjne i merytoryczne. Jak w latach ubiegłych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej uczestniczy w organizacji tegorocznej edycji Konkursu (a dotychczas, przez wiele lat, również i Olimpiady) we wszystkich obszarach, począwszy od zabezpieczenia szeroko pojętej logistyki (program zawodów i uroczystego finału, zakwaterowanie, wyżywienie i transport uczestników), udział w pracach komisji oceniających (na etapie wojewódzkim i w zawodach finałowych), opracowanie i druk materiałów akcydensowych, wreszcie - organizacji i przeprowadzeniu zawodów finałowych wraz z atrakcjami dla młodzieży (wycieczki, wizyty w jednostkach wojskowych) i wreszcie - uroczystej gali.

Od 2009 roku, z inicjatywy mjr. Włodzimierza Tryki, na zaproszenie d. Domu Żołnierza Polskiego, Klub VM obejmuje ww. przedsięwzięcia Patronatem Honorowym, a członkowie Zarządu uczestniczą w uroczystej gali w Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której wręczają laureatom pamiątkowe medale (w 2009 roku były to również statuetki).

        

Tegoroczne zawody finałowe odbędą się w dniach 11 i 12 czerwca, a uroczysta gala w sobotę 13 czerwca w Zamku Królewskim.

Do Warszawy przyjadą (pod opieką swoich nauczycieli) uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z całej Polski - zwycięzcy konkursów etapów wojewódzkich, 120 uczniów-finalistów. Ogromnie żałujemy, że nie będziemy mogli spotkać się i pogratulować wszystkim, a przynajmniej tym uczniom, którzy dotarli do etapów wojewódzkich, gdyż - sądząc po arkuszach konkursowych i testach, z którymi mieliśmy okazję się zapoznać - musieli wykazać się bardzo bogatą wiedzą, a i ilość uczestników jest rownie imponująca. Podobnie, już na etapach szkolnych eliminacji uczniowie musieli wykazać się wiedzą znacznie wykraczającą poza program szkolny.

 

Podczas tegorocznych zawodów finałowych, młodzież będzie miała okazję zwiedzić Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Archeologiczne oraz Twierdzę Modlin. Niezapomnianych wrażeń dostarczy też na pewno wizyta w 2 Mazowieckim Pułku Saperów w Kazuniu, ale szczegóły niech zostaną jeszcze tajemnicą i miłą niespodzianką.
Jak co roku, uczniowie - ustawieni w szyku, odświętnie ubrani - złożą kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, co stanowi ważny punkt programu wizyty w Warszawie i konkursów wpisując się w ich cele wychowawcze, i zawsze wzbudza zainteresowanie, uznanie oraz miłe reakcje przechodniów.


 

Konkurs Historyczny i Olimpiada Tematyczna to obejmujące swym zasięgiem całą Polskę, niezwykle cenne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, promującym i upowszechniajacym historię Polski i tradycje orężne Wojska Polskiego. To przedsięwzięcia, które „zarażają” swym tematem kolejne pokolenia. Wśród uczestników są nauczyciele – byli uczestnicy konkursów, którzy teraz przyjeżdżają do Warszawy ze swoimi uczniami, dziećmi. Wśród finalistów jest też grupa „stałych graczy”, z roku na rok pojawiają się nowi zapaleńcy i pasjonaci. Wielu z uczestników Konkursu (organizowanego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych), przechodzi w następnych latach nauki do udziału w Olimpiadzie (skierowanej do młodzieży szkół średnich).

Dwadzieścia lat Konkursu i siedem lat Olimpiady wraz  z atrakcyjnymi zawodami finałowymi, dodatkowymi niespodziankami związanymi ze współczesnym wojskiem i wreszcie - uroczystą galą w przepięknych, historycznych salach Zamku Królewskiego - to już tradycja, uroczystość z niepowtarzalnym klimatem, który sprawia, że młodzież chce uczestniczyć w zmaganiach konkursowych i przyjeżdżać do Warszawy. To dobro, które zasługuje na pielęgnację i upowszechnienie, gdyż promuje to, co cenne i wartościowe: poszukiwanie i poświęcenie dla pasji, ciekawość naukową, wrażliwość na historię własnego kraju, szlachetną rywalizację i kształtowanie pozytywnych emocji wśród młodzieży, których tak niewiele widać na co dzień, gdyż giną pod ciężarem innych, tanich i natrętnych, eksponowanych przez media, ale i niestety, łatwo sprzedających się sensacji.

Udział w Konkursie i Olimpiadzie, to nie tylko spełnianie marzeń, pasja i przygoda, ale też znaczenie praktyczne: odkrywanie i rozwijanie uzdolnień, szansa dla maturzystów (punkty i możliwość zwolnienia z egzaminu przedmiotowego), przygotowanie na studia wyższe.

 
Mistrzem można być w każdej dziedzinie, każdy może odnaleźć i mieć swój „konkurs” czy „olimpiadę”. Jak mówi stare powiedzenie, "gwiazdy zdobywa się trudno, ale warto się według nich orientować". I warto się starać, "warto od siebie wymagać" - jak mawiał Ojciec Święty Jan Paweł II.  Młodzież uczestnicząca w „Losach żołnierza…” jest takiej postawy życiowej przykładem. Oni motywują innych, inspirują, wzbudzają zainteresowanie i uznanie. Pokazują, że – trawestując słowa Marka Aureliusza - warto zajrzeć w siebie, bo jest tam źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli chcemy i potrafimy je odszukać.

Warto być wśród tych osób, wśród uczniów i nauczycieli, niezmiernie miło przeżywać znimi chwile radości, patrzeć, jak pięknie potrafią kibicować sobie, wzajemnie gratulować i cieszyć się sukcesami. Niezwykle miłe dla ucha i sercu bliskie są ich okrzyki ibrawa, którymi nagradzają "swoich" i konkurentów, okrzyki radości podczas odczytywania protokołu komisji konkursowych.


Czynimy głęboki ukłon w stronę niestrudzonych Organizatorów, zarówno tych „sprawczych odgórnie”, jak i tych bezpośrednio zaangażowanych w realizację, pracujących z młodzieżą non stop przez wiele miesięcy, na poszczególnych etapach konkursowych oraz w Warszawie, podczas zawodów finałowych i na gali, współtworzących tę wspaniałą atmosferę.

Mamy nadzieję, że Patronaty Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Porozumienia Organizacji Kombatanckich Płocka również współtworzą tę wyjątkowa atmosferę, sprawiają, że przedsięwzięcie nabiera wyróżniającego go od innych konkursów klimatu i wymiaru historycznego, a udział Weteranów walk II wojny światowej w uroczystym finale ukazuje most „pomiędzy starymi i nowymi czasy” nie tylko w sferze symbolicznej. Obecność na uroczystym finale  osób sprawujących ważne funkcje państwowe, przedstawicieli instytucji wojskowych i cywilnych, w tym oświatowo-kulturalnych, podnoszą prestiż imprezy i dają nadzieję, że tradycja Konkursu i Olimpiady będzie kontynuwana.

Wystąpienia przedstawicieli organizacji kombatanckich z Płocka i Prezesa Klubu VM do młodzieży oraz nadawane przez Klub VM wyróżnienia w postaci pamiątkowych medali, stanowią szczególne uhonorowanie i wywołują zawsze wzruszenie i dają poczucie satysfakcji – zarówno ze strony młodzieży, jak i nas Weteranów – żołnierzy, którzy byli tam, gdzie walczono o wolność i honor, dla których tak naprawdę – wojna nigdy się nie skończyła, a świadczą o tym zachowane i eksponowane w mieszkaniach drogie sercu pamiątki i łzy wzruszenia w Zamku Królewskim, w ostatnim dniu Konkursu i Olimpiady.

Pomysłodawcą, twórcą i pierwszym organizatorem Konkursu Historycznego (od którego „wszystko się zaczęło”) jest śp. mjr Marek Gajewski. To On sprawił, że z roku na rok zwiększa się rodzina młodych ludzi, dla których patriotyzm i ojczyzna, to nie pusty slogan, lecz wymierne, realne wartości.


Zdjęcie archiwalne: mjr w st. spocz. Marek Gajewski i kpt. w st. spocz. Zdzisław Piłatowicz (wówczas Prezes Klubu VM) składają podpisy w Księdze Pamiątkowej Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, w pierwszym roku Patronatu Honorowego Klubu VM nad Konkursem i Olimpiadą "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

Dziękujemy Organizatorom i Nauczycielom za trud, gratulujemy i życzymy dalszych, wspaniałych edycji konkursowych. Młodzieży z głębi serca gratulujemy wiedzy i pasji, życzymy wytrwałości i zawsze optymistycznego patrzenia na swoją przyszłość  – oby te cechy nigdy Was nie opuściły i stanowiły - jedno z wielu, ale ważne – źródło szczęścia iosobistej satysfakcji.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w ostatnich, finałowych zmaganiach konkursowych. Dla nas wszyscy jesteście zwycięzcami - począwszy od etapów szkolnych, po finał!

Pozdrawiamy i do zobaczenia za parę dni w Zamku Królewskim, a potem -  w przyszłym roku, a może i kolejnych...

 

Tekst:Liliana Tryka 

  

 

 

 

 


GALERIA ""Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" - XX Ogólnopolski Konkurs Historyczny i VII Olimpiada Tematyczna"