Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2014-07-31

Uroczysta sesja Rady m. st. Warszawy

 

31 lipca 2014 r. o godz. 12.00 w salach Zamku Królewskiego odbyła się – zwoływana z okazji Dnia Pamięci Warszawy, zawsze przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego - uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy. Podczas uroczystości wręczane są akty nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy oraz Nagrody m.st. Warszawy - statuetki Syrenki Warszawskiej.

Do udziału w uroczystej sesji zaproszono uczestników Powstania Warszawskiego oraz szereg osobistości związanych z działalnością na rzecz Stolicy i osób upamiętniająch jej historię. Obecni byli m.in. kard. Kazimierz Nycz, Szef Urzędu ds. kombatantów i Osób Represjonowanych dr Jan Stanisław Ciechanowski, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. Wiesław Grudziński, Wiesław Ochman, Beata Tyszkiewicz, Andrzej Strejlau, aktorzy Tatru Żydowskiego. Z Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari w uroczystej Sesji udział wzięły: ppłk w st. spocz. Danuta Gałkowa oraz członek wspierający Liliana Tryka.

Tytuł „Honorowy Obywatel m.st. Warszawy” nadawany był w latach 1918-1929 przez Radę Miejską Warszawy ludziom szczególnie zasłużonym dla miasta. Tradycja przyznawania wyróżnienia została wznowiona w 1992 roku i jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko raz.

 

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego. Gości powitała Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, po czym do uczestników uroczystej sesji zwróciła się Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Po części oficjalnej przystąpiono do głównej, uroczystej części sesji czyli wręczenia aktów nadania tytułu Honorowego Obywatela m. st. Warszawy oraz wręczenia Nagrody m.st. Warszawy. Równocześnie przedstawiano sylwetki wyróżnionych osób.

 

W 2014 roku Tytuł Honorowego Obywatela m.st. Warszawy nadano:

 • Janowi Olszewskiemu, adwokatowi, politykowi, premierowi Rzeczypospolitej Polskiej
  (5 XII 1991 ‒ 5 VI 1992);
 • Jerzemu Owsiakowi, dziennikarzowi radiowemu i telewizyjnemu, autor audycji muzycznych, twórcy Przystanku Woodstock, pomysłodawcy, założycielowi i prezesowi zarządu Fundacji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”;
 • prof. Mieczysławowi Szostkowi, chirurgowi, profesorowi nauk medycznych, posłowi na Sejm, przewodniczącemu Rady Narodowej m.st. Warszawy w latach 1981-1990.

 

Szczególnie miło jest nam poinformować, że wśród 39 Laureatów Nagrody m. st. Warszawy jest 11 kombatantów, w tym Dama i Kawalerowie Orderu Virtuti Militari:

 • ppłk w st. spocz. Józefa Danuta GAŁKOWA, członek Zarządu Klubu VM,  żołnierz batalionu „Chrobry” Zgrupowania „Sosna” Armii Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego była strzelcem oraz komendantką punktu sanitarnego. Brała udział w walkach na Starym Mieście i Woli. Jako jedyna kobieta w Polsce posiada dwa wyjątkowe, zaszczytne odznaczenia: Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari oraz Medal Florence Nightingale – najwyższe odznaczenie pielęgniarskie nadawane przez Międzynarodowy Komitet  Czerwonego Krzyża. Otrzymała też tytuł (wraz z przyznaniem pośmiertnie jej rodzicom) Sprawiedliwy wśród   Narodów Świata.
 • Oprócz Virtuti Militari odznaczona została Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem za Warszawę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 r. Danuta Gałkowa uhonorowana została Medalem Pro Patria;
 •  
 • ppłk w st. spocz. Eugeniusz Guzek - członek Kapituły Orderu VM i Klubu VM, żołnierz Pułku „Baszta” Armii Krajowej. Brał udział we wszystkich natarciach i walkach obronnych swojej kompanii. Jest autorem 22 tablic memoratywnych poświęconych uczestnikom walk powstańczych. Pełni funkcję wiceprezesa Środowiska Żołnierzy Pułku AK „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych. Odznaczony m.in.: Orderem Wojennym Virtuti Militari, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim „Polonia Restituta” oraz Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
 •  

Wśród wyróżnionych Nagrodą m. st. Warszawy są również inni kombatanci:

 • Eugeniusz Tyrajski, żołnierz Pułku „Baszta” Armii Krajowej, odznaczonego Virtuti Militari. Podczas Powstania Warszawskiego brał udział w walkach o teren Wyścigów  Konnych na Służewcu, walczył też na Czerniakowie i Sadybie.  W latach 1985-1991 uczestniczył w pracach Społecznego Komitetu  Budowy Pomnika Powstania Warszawskiego 1944. W 2005 r. został  Wiceprezesem Środowiska Żołnierzy Pułku AK „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski;
 • Wojciech Barański - żołnierz Armii Krajowej, łącznik drużyny harcerskiej batalionu „Gustaw”. Jest przewodniczącym środowiska byłych żołnierzy zgrupowania „Gustaw-Harnaś” w Związku Powstańców Warszawskich i członkiem Rady Muzeum Powstania Warszawskiego. Odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Pro Memoria oraz Medalem Pro Patria;
 • Zbigniew Galperyn - batalionu „Chrobry I”  Zgrupowania „Sosna” Armii Krajowej. Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. Inicjator medalu dla ludności cywilnej wypędzonej z Warszawy. W 2013  r. otrzymał Medal Za Zasługi w Kultywowaniu Pamięci o Ludziach i Ich Czynach w Walce o Wolność podczas II Wojny Światowej. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Walecznych;
 • Halina Jędrzejewska - lekarka, działaczka kombatancka, żołnierz Armii  Krajowej, sanitariuszka batalionu „Miotła” Zgrupowania „Radosław”. Wiceprezes Związku Powstańców  Warszawskich. Jest członkiem Rady Muzeum Powstania Warszawskiego.  Odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim  i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii  Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych;
 • Jolanta Kolczyńska - łączniczka Zgrupowania „Chrobry II” Armii  Krajowej. Redaktor naczelny  biuletynu „Powstaniec Warszawski”. Współzałożycielka  Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944. Odznaczona  m.in.: Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Armii Krajowej;
 • Stanisław Kral-Leszczyński - żołnierz Armii Krajowej, kompanii K-2 kpt.  Jerzego Junga ps. „Stanisław”. Jeden z założycieli Stowarzyszenia  Żołnierzy Pułku AK Baszta i innych Mokotowskich Oddziałów  Powstańczych. Odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerski i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Armii Krajowej;
 • Mirosław Lisek - żołnierz Armii Krajowej, drużyny im. Bolesława  Chrobrego bloku „Zamek” w Szarych Szeregach. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem  Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,  Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Za Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami;
 • Jerzy Turzewski - żołnierz Armii Krajowej Zgrupowania „Róg”. Współpracuje z wolontariuszami ze szkół warszawskich, którzy dbają  o utrzymanie czystości w miejscach walk powstańczych. W 2004 r.  powołał „Fundację Pamięci Powstania Warszawskiego i Pomocy Weteranom 1944 Roku”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
 • Zbigniew Wojciech Zieliński - uczestnik powstańczych walk obronnych  batalionu „Chrobry II” Armii Krajowej. Po 1989 roku organizował  Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie, a także Federację  Rodzin Katyńskich. Jest Prezesem Stołecznego Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

 

Nagrodą m. st. Warszawy wyróżniono również organizacje:

 • - Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena,
 • - Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”,
 • - Stowarzyszenie KERAMOS,
 • - Stowarzyszenie Klon/Jawor,
 • - Cech Krawców i Rzemiosł Włókienniczych,
 • - Archikonfraternię Literacką Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy   Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie,
 • - Portal „Kulawa Warszawa”,
 • - Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”. 

 

Na zakończenie spotkania prezydent Warszawy pogratulowała wyróżnionym i zaapelowała do wszystkich, aby oddali hołd walczącej Warszawie i zatrzymali się 1 sierpnia o godz. 17.00.

Uroczystość zakończyła Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, po czym nastąpiło wyprowadzenie pocztu sztandarowego.

Ku zaskoczeniu zebranym, o głos poprosiła jeszcze pani Danuta Gałkowa, która spontanicznie dokonała nieoficjalnego, ale wymownego w poetyckim przesłaniu zakończenia spotkania zwracając się do Władz Warszawy:

„Patrząc tu na młode twarze naszych władz, osób zarządzających naszym miastem, przyszedł mi do głowy wiersz Adama Asnyka, który chciałabym to państwu z całą życzliwością zacytować:

 

Szukajcie prawdy jasnego płomienia!

Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg... (…)

Nieście więc wiedzy pochodnię na czele

I nowy udział bierzcie w wieków dziele (…)

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

Choć macie sami doskonalsze wznieść;

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

I miłość ludzka stoi tam na straży,

I wy winniście im cześć!”

 

Pani Danuta Gałkowa zebrała burzliwe oklaski, a po spotkaniu wiele osób podchodziło do Niej, wyrażając słowa podziękowania i szacunku.

                                                                                                                                                                                  lilianat

 

 


GALERIA "Uroczysta Sesja m.st. Warszawy (31 sierpnia 2014 r.)"